Pravidla rezervačního portálu

  1. Zákazník je povinnen dodržovat níže uvedená pravidla.
  2. Každý může mít pouze jeden účet pro registraci. Při duplicitách budou danné účty smazány.
  3. Rezervuj lístky pouze ty, které chceš. Při odhalení sabotáže v rezervacích bude danný účet smazán a zabanován.
  4. Kdokoliv se pokusí napadnout systém a nějakým způsobem ho sabotovat bude zabanován.
  5. Těm, kterým budou smazány nebo zabanovány účty můžou být předvolání před disciplinární komisi za účelem kázeňských opatření. Také ztrácejí nárok na rezervaci lístků a vše ostatní budou řešit s vedením školy. 
Zpět na registraci